Thẻ: Đi máy bay mùa dịch

Khi đi máy bay mùa dịch, quý khách cần tuân thủ quy định và chuẩn bị giấy tờ đầy đủ để làm thủ tục đi máy bay nhanh nhất. Bài viết sau sẽ hướng dẫn các điều kiện bay mùa dịch mà du khách cần quan tâm nhất.

Công văn 7257/UBND-SYT: Thủ tục, Quy định đi máy bay Đà Nẵng mùa dịch. Du khách xem tham khảo để biết cần giấy tờ gì và quy định như thế nào khi đi máy bay. >> Xem chi tiết: Tổng hợp quy định đi máy bay mùa dịch ở các địa phương ỦY BAN NHÂN

Công điện số 24/CĐ-UBND: Triển khai xét nghiệm đi máy bay mùa dịch Hà Nội. Trong đó bao gồm quy định về thủ tục giấy tờ cần chuẩn bị và hình thức tự theo dõi hoặc cách ly khi đến Hà Nội. >> Xem chi tiết: Tổng hợp quy định đi máy bay mùa dịch

Quyết định 1887/QĐ-BGTVT về việc sửa đổi và bổ sung một số quy định đi máy bay mùa dịch. >> Xem chi tiết: Tổng hợp quy định đi máy bay mùa dịch ở các địa phương BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do

Quy định và những điểm mới tăng cường công tác phòng dịch khi đi máy bay mùa dịch. >>> Xem chi tiết: Tổng hợp quy định đi máy bay mùa dịch ở các địa phương   BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do

Quy định đi máy bay mùa dịch nội địa của Bộ Giao thông Vận tải (cập nhật ngày 19/11/2021) Theo công văn số 11887 /BGTVT-CYT ngày 10/11/2021, Bộ GTVT đã ghi rõ từ ngày 7/10 – 3/11/2021, có ít nhất 7.700 người dân di chuyển về địa phương có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.